Officer number quick reference???

Use this forum to discuss hex-editing or otherwise altering any Three Kingdoms game, and to promote modded titles and patches.

Officer number quick reference???

Unread postby Won Ton » Sun Apr 19, 2015 9:11 pm

Has anyone posted a guide around with the officers listed in order so when i need to find a certain officer in the editor i can just go right to them??? The editor im using is that "Little gift" thing and there is no way to search so i have to scroll through looking it would be much easier if i could just type in officer number blah blah blah if anyone understands what i mean by their number 1-600+ for example cao cao is officer number 343. Gan ning is 118 etc.
Won Ton
Tyro
 
Posts: 12
Joined: Sat Apr 18, 2015 1:51 am

Re: Officer number quick reference???

Unread postby Zetta » Mon Apr 20, 2015 12:59 pm

The scenario editing guide can be found on this topic : viewtopic.php?f=38&t=22893#p580283
Unfortunately, all officers are referenced by their hex numbers. I made the officers list quite a while ago and I still have it, so here it is.

Officers list:
Ahui Nan 00 00
Wei Zhao 01 00
Yi Ji 02 00
Yin Shang 03 00
Yin Damu 04 00
Yin Mo 05 00
Yu Jin 06 00
Yu Quan 07 00
Wei Guan 08 00
Yuan Yi 09 00
Yuan Yin 0a 00
Yan Yu 0b 00
Yuan Huan 0c 00
Yuan Xi 0d 00
Yan Xing 0e 00
Yan Rou 0f 00
Yuan Shu 10 00
Yuan Shang 11 00
Yuan Shao 12 00
Yan Xiang 13 00
Yuan Tan 14 00
Yan Pu 15 00
Yuan Yao 16 00
Wang Wei 17 00
Wang Yi 18 00
Wang Yun 19 00
Wang Ji 1a 00
Wang Qui 1b 00
Wang Kuang 1c 00
Wang Ye 1d 00
Wang Jing 1e 00
Wang Kang 1f 00
Wang Hun 20 00
Wang Can 21 00
Wang Xiu 22 00
Wang Rong 23 00
Wang Su 24 00
Wang Jun 25 00
Wang Xiang 26 00
Ou Xing 27 00
Wang Shuang 28 00
Wang Zhong 29 00
Wang Chang 2a 00
Wang Tao 2b 00
Wang Dun 2c 00
Wang Ping 2d 00
Wang Fu 2e 00
Wang Men 2f 00
Wang Ling 30 00
Wang Lei 31 00
Wang Lang 32 00
Wen Hui 33 00
He Yan 34 00
Kuai Yue 35 00
Kuai Liang 36 00
Jia Hua 37 00
Hua He 38 00
Jia Kui 39 00
He Yi 3a 00
Hua Xin 3b 00
Jia Xu 3c 00
Guo Yi 3d 00
Guo Yuan 3e 00
Guo Jia 3f 00
E Huan 40 00
Guo Si 41 00
Yue Jiu 42 00
Huo Jun 43 00
Hao Zhao 44 00
Yue Jin 45 00
Yue Chen 46 00
Guo Tu 47 00
Guo Ma 48 00
Hao Meng 49 00
Guo Youzhi 4a 00
Huo Yi 4b 00
Guo Huai 4c 00
Xiahou Wei 4d 00
Xiahou Yuan 4e 00
Xiahou En 4f 00
Xiahou He 50 00
Xiahou Hui 51 00
Xiahou Xuan 52 00
Xiahou Shang 53 00
Xiahou De 54 00
Xiahou Dun 55 00
Xiahou Ba 56 00
Xiahou Mao 57 00
Xiahou Lingnu 58 00
Jia Chong 59 00
He Zhi 5a 00
He Jin 5b 00
He Qi 5c 00
Jia Fan 5d 00
Hua Man 5e 00
Hua Xiong 5f 00
Guan Yi 60 00
Han Yin 61 00
Guan Yu 62 00
Huan Jie 63 00
Guan Hai 64 00
Guanqiu Jian 65 00
Guanqiu Xiu 66 00
Guanqiu Dian 67 00
Han Juzi 68 00
Han Xuan 69 00
Han Hao 6a 00
Guan Xing 6b 00
Guan Suo 6c 00
Han Sui 6d 00
Han Song 6e 00
Guan Jing 6f 00
Han Xian 70 00
Kan Ze 71 00
Han Zhong 72 00
Guan Tong 73 00
Han Dang 74 00
Han De 75 00
Gan Ning 76 00
Huan Fan 77 00
Han Fu 78 00
Guan Ping 79 00
Jian Yong 7a 00
Yan Liang 7b 00
Wei Yan 7c 00
Qu Yi 7d 00
Xi Zhicai 7e 00
Wei Xu 7f 00
Wei Miao 80 00
Wei Feng 81 00
Wei You 82 00
Niu Jin 83 00
Qiu Jian 84 00
Niu Fu 85 00
Qiu Ben 86 00
Ji Yong 87 00
Jiang Wei 88 00
Gong Zhi 89 00
Qiao Rui 8a 00
Gong Du 8b 00
Qiao Mao 8c 00
Xu Yi 8d 00
Xu Gong 8e 00
Xu Jing 8f 00
Xu Zhu 90 00
Xu You 91 00
Ji Ling 92 00
Jin Yi 93 00
Jinhuan Sanjie 94 00
Jin Xuan 95 00
Yu Si 96 00
Yu Fan 97 00
Xing Daorong 98 00
Xi Zheng 99 00
Yan Yan 9a 00
Qian Hong 9b 00
Yan Gang 9c 00
Yan Jun 9d 00
Qian Zhao 9e 00
Yan Zheng 9f 00
Yan Baihu a0 00
Yan Yu a1 00
Wu Yi a2 00
Huang Gai a3 00
Gao Gan a4 00
Huang Ying a5 00
Huang Quan a6 00
Huang Hao a7 00
Gao Rou a8 00
Gao Shun a9 00
Gao Xiang aa 00
Gao Sheng ab 00
Huang Chong ac 00
Hou Cheng ad 00
Hou Xuan ae 00
Huang Zu af 00
Gongsun Yue b0 00
Gongsun Yuan b1 00
Gongsun Gong b2 00
Gongsun Kang b3 00
Gongsun Zan b4 00
Gongsun Xu b5 00
Gongsun Du b6 00
Gongsun Fan b7 00
Kong Zhou b8 00
Huang Zhong b9 00
Gao Ding ba 00
Gaotang Long bb 00
Gao Pei bc 00
Huangfu Song bd 00
Kong Rong be 00
Gao Lan bf 00
Wu Yan c0 00
Wu Ju c1 00
Guo Yuan c2 00
Wu Jing c3 00
Wu Yan c4 00
Wu Gang c5 00
Wu Guotai c6 00
Hu Ji c7 00
Wu Can c8 00
Hu Zhi c9 00
Wu Zhi ca 00
Hu Cheer cb 00
Hu Zun cc 00
Hu Zhen cd 00
Gu Tan ce 00
Wu Tugu cf 00
Hu Ban d0 00
Wu Ban d1 00
Hu Fen d2 00
Gu Yong d3 00
Wu Lan d4 00
Hu Lie d5 00
Cui Yan d6 00
Cai Yan d7 00
Cai He d8 00
Cai Shi d9 00
Cai Zhong da 00
Cai Mao db 00
Cui Lin dc 00
Zuo Yi dd 00
Ze Rong de 00
Shi Shuo df 00
Shi Zuan e0 00
Sima Yi e1 00
Sima Yan e2 00
Sima Shi e3 00
Sima Zhao e4 00
Sima Zhou e5 00
Sima Fu e6 00
Sima Wang e7 00
Sima You e8 00
Sima Lang e9 00
Xie Jing ea 00
Che Zhou eb 00
Sha Moke ec 00
Zhu Yi ed 00
Zhou Xin ee 00
Zhou Ang ef 00
Zhou Zhi f0 00
Zhou Cang f1 00
Zhou Tai f2 00
Zhou Tai f3 00
Zhou Fang f4 00
Zhou Yu f5 00
Zhu Huan f6 00
Zhu Ju f7 00
Zhu Rong f8 00
Zhu Jun f9 00
Zhu Ran fa 00
Zhu Zhi fb 00
Zhu Bao fc 00
Zhu Ling fd 00
Xun Yu fe 00
Chunyu Qiong ff 00
Xun Yi 00 01
Xun Xu 01 01
Xun Chen 02 01
Xun You 03 01
Jiao Yi 04 01
Zhong Yu 05 01
Jiang Wan 06 01
Zhong Hui 07 01
Jiang Gan 08 01
Jiang Yiqu 09 01
Xiao Qiao 0a 01
Jiang Qin 0b 01
Jiang Ji 0c 01
Qiao Zhou 0d 01
Jiang Shu 0e 01
Jiao Chu 0f 01
Xiang Chong 10 01
Shao Ti 11 01
Jiang Ban 12 01
Jiang Bin 13 01
Zhong Yao 14 01
Zhongli Mu 15 01
Xiang Lang 16 01
Xu Rong 17 01
Zhuge Ke 18 01
Zhuge Qiao 19 01
Zhuge Jin 1a 01
Zhuge Jun 1b 01
Zhuge Xu 1c 01
Zhuge Shang 1d 01
Zhuge Jing 1e 01
Zhuge Zhan 1f 01
Zhuge Dan 20 01
Zhuge Liang 21 01
Xu Huang 22 01
Xu Shi 23 01
Xu Zhi 24 01
Xu Shu 25 01
Xu Sheng 26 01
Xu Miao 27 01
Shen Ying 28 01
Shen Yi 29 01
Xin Xianying 2a 01
Cen Hun 2b 01
Zhen Shi 2c 01
Xin Chang 2d 01
Shen Dan 2e 01
Shen Pei 2f 01
Xin Pi 30 01
Xin Ping 31 01
Qin Mi 32 01
Qin Lang 33 01
Sui Yuanjin 34 01
Sui Gu 35 01
Zou Shi 36 01
Zou Jing 37 01
Zou Dan 38 01
Cheng Yi 39 01
Cheng Gongying 3a 01
Sheng Man 3b 01
Shi Bao 3c 01
Xue Ying 3d 01
Xue Xu 3e 01
Xue Cong 3f 01
Quan Yi 40 01
Quan Yi 41 01
Quan Ji 42 01
Shan Jing 43 01
Quan Shang 44 01
Quan Cong 45 01
Quan Duan 46 01
Cao Yu 47 01
Cao Rui 48 01
Cao Huan 49 01
Cao Xi 4a 01
Cao Xiu 4b 01
Cao Xun 4c 01
Song Xian 4d 01
Song Qian 4e 01
Cao Ang 4f 01
Cao Hong 50 01
Cao Chun 51 01
Cao Zhang 52 01
Cao Zhi 53 01
Cao Zhen 54 01
Cao Ren 55 01
Cao Xing 56 01
Cao Cao 57 01
Cao Shuang 58 01
Cao Chong 59 01
Zang Ba 5a 01
Cao Pi 5b 01
Cao Bao 5c 01
Cao Fang 5d 01
Cao Mao 5e 01
Cao Xiong 5f 01
Ju Hu 60 01
Ju Shou 61 01
Su Fei 62 01
Zu Mao 63 01
Su You 64 01
Sun Yi 65 01
Sun He 66 01
Sun Huan 67 01
Sun Guan 68 01
Sun Ji 69 01
Sun Xiu 6a 01
Sun Kuang 6b 01
Sun Xin 6c 01
Sun Jian 6d 01
Sun Qian 6e 01
Sun Quan 6f 01
Sun Hao 70 01
Sun Jiao 71 01
Sun Ce 72 01
Sun Shi 73 01
Sun Xiu 74 01
Sun Jun 75 01
Sun Shao 76 01
Sun Shang Xiang 77 01
Sun Zhen 78 01
Sun Jing 79 01
Sun Zhong 7a 01
Sun Chen 7b 01
Sun Deng 7c 01
Sun Yu 7d 01
Sun Yi 7e 01
Sun Liang 7f 01
Sun Li 80 01
Sun Lang 81 01
Sun Luban 82 01
Da Qiao 83 01
Taishi Xiang 84 01
Taishi Ci 85 01
Dailai Dongzhu 86 01
Dai Ling 87 01
King Duosi 88 01
Tan Xiong 89 01
Zhang Yun 8a 01
Zhao Yun 8b 01
Zhang Gu 8c 01
Zhang Ying 8d 01
Zhang Yan 8e 01
Zhang Heng 8f 01
Zhang Wen 90 01
Zhang Hua 91 01
Zhang Kai 92 01
Zhang Jiao 93 01
Zhang Ji 94 01
Zhang Xiu 95 01
Zhang Qiu 96 01
Zhang Yi 97 01
Zhang Xun 98 01
Zhang Hu 99 01
Zhang Hong 9a 01
Zhang Yue 9b 01
Zhao Guang 9c 01
Zhao Hong 9d 01
Zhang Ji 9e 01
Zhang Xiu 9f 01
Zhang Ji a0 01
Zhang Zun a1 01
Zhang Chunhua a2 01
Zhang Zhao a3 01
Zhang Song a4 01
Zhang Shao a5 01
Zhang Cheng a6 01
Zhang Ren a7 01
Diao Chan a8 01
Zhang Ti a9 01
Zhao Tong aa 01
Zhang Te ab 01
Zhang Nan ac 01
Zhang Nan ad 01
Zhang Miao ae 01
Zhao Fan af 01
Zhang Fei b0 01
Zhang Bu b1 01
Zhang Bao b2 01
Zhang Bao b3 01
Zhang Mancheng b4 01
Zhang Yang b5 01
Zhang Yi b6 01
Zhang Liao b7 01
Zhang Liang b8 01
Zhao Lei b9 01
Zhang Lu ba 01
Chen Heng bb 01
Chen Ying bc 01
Chen Ji bd 01
Chen Gong be 01
Chen Jiao bf 01
Chen Qun c0 01
Chen Gui c1 01
Chen Qian c2 01
Chen Shou c3 01
Chen Shi c4 01
Chen Zhen c5 01
Chen Tai c6 01
Chen Deng c7 01
Chen Dao c8 01
Chen Biao c9 01
Chen Wu ca 01
Chen Lan cb 01
Chen Lin cc 01
Cheng Yu cd 01
Cheng Yuanzhi ce 01
Ding Yi cf 01
Cheng Yin d0 01
Ding Yuan d1 01
Cheng Pu d2 01
Cheng Wu d3 01
Cheng Bing d4 01
Ding Feng d5 01
Ding Feng d6 01
Dian Wei d7 01
Tian Kai d8 01
Tian Xu d9 01
Tian Chou da 01
Tian Feng db 01
Dian Man dc 01
Tian Yu dd 01
Teng Yin de 01
Dong Yun df 01
Dong He e0 01
Deng Ai e1 01
Dang Jun e2 01
Dong Jui e3 01
Tao Qian e4 01
Deng Xian e5 01
Deng Zhi e6 01
Tang Zi e7 01
Dong Xi e8 01
Teng Xiu e9 01
Tao Jun ea 01
Dong Cheng eb 01
Dong Zhao ec 01
Dong Zhuo ed 01
Deng Zhong ee 01
Dong Chao ef 01
Dong TuNa f0 01
Tang Bin f1 01
Dong Min f2 01
Deng Mao f3 01
Du Ji f4 01
Du Yu f5 01
Ning Sui f6 01
Pei Yuanshao f7 01
Pei Xiu f8 01
Ma Yunlu f9 01
Ma Wan fa 01
Ma Xiu fb 01
Ma Jun fc 01
Bo Cai fd 01
Ma Zun fe 01
Ma Su ff 01
Ma Dai 00 02
Ma Zhong 01 02
Ma Zhong 02 02
Ma Chao 03 02
Ma Tie 04 02
Ma Teng 05 02
Ma Miao 06 02
Ma Liang 07 02
Wan Yu 08 02
Fan Jian 09 02
Fan Shi 0a 02
Pan Jun 0b 02
Pan Zhang 0c 02
Fan Chou 0d 02
Fan Neng 0e 02
Pan Feng 0f 02
Fei Yi 10 02
Bei Yan 11 02
Fei Shi 12 02
Mi Shi 13 02
Mi Zhu 14 02
Mi Fang 15 02
Fei Yao 16 02
Wu Anguo 17 02
Feng Xi 18 02
Fu Jia 19 02
Fu Ren 1a 02
Fu Qian 1b 02
Fu Xun 1c 02
Fu Tong 1d 02
Wen Yang 1e 02
Wen Qin 1f 02
Wen Hu 20 02
Wen Chou 21 02
Wen Pin 22 02
Bian Xi 23 02
Bian Shi 24 02
Fang Yue 25 02
Pang Hui 26 02
Mang Yachang 27 02
Feng Ji 28 02
Pang Xi 29 02
BaoSanniang 2a 02
Bao Xin 2b 02
Fa Zheng 2c 02
Pang Tong 2d 02
Pang De 2e 02
Bao Long 2f 02
Bu Xie 30 02
Mu Shun 31 02
Puyang Xin 32 02
Mulu Duosi 33 02
Bu Zhi 34 02
Bu Chan 35 02
Man Chong 36 02
Mao Jie 37 02
Meng Huo 38 02
Meng Zong 39 02
Meng Da 3a 02
Meng You 3b 02
Yu She 3c 02
Yang Huai 3d 02
Yong Kai 3e 02
Yang Yi 3f 02
Yang Xin 40 02
Yang Hu 41 02
Yang Hong 42 02
Yang An 43 02
Yang Ji 44 02
Yang Chou 45 02
Yang Xiu 46 02
Yang Qiu 47 02
Yang Song 48 02
Yang Ren 49 02
Yang Zuo 4a 02
Yang Zhao 4b 02
Yang Bo 4c 02
Yang Fu 4d 02
Yang Feng 4e 02
Yang Feng 4f 02
Lei Tong 50 02
Lei Bo 51 02
Luo Tong 52 02
Luo Xian 53 02
Li Yi 54 02
Li Hui 55 02
Li Jue 56 02
Lu Kai 57 02
Lu Kang 58 02
Lu Ji 59 02
Lu Xun 5a 02
Li Yan 5b 02
Li Ru 5c 02
Li Su 5d 02
Li Sheng 5e 02
Li Kan 5f 02
Li Tong 60 02
Li Dian 61 02
Li Fu 62 02
Li Feng 63 02
Li Feng 64 02
Li Feng 65 02
Liu Yan 66 02
Liu He 67 02
Liu Kui 68 02
Liu Qi 69 02
Liu Yu 6a 02
Liu Xun 6b 02
Liu Xian 6c 02
Liu Zan 6d 02
Liu Shi 6e 02
Liu Xun 6f 02
Liu Zhang 70 02
Liu Shao 71 02
Liu Cheng 72 02
Liu Chen 73 02
Liu Xuan 74 02
Liu Chan 75 02
Liu Cong 76 02
Liu Dai 77 02
Liu Du 78 02
Liu Ba 79 02
Liu Pan 7a 02
Liu Bei 7b 02
Liu Biao 7c 02
Liu Fu 7d 02
Liu Ping 7e 02
Liu Pi 7f 02
Liu Feng 80 02
Liu Ye 81 02
Liu Yao 82 02
Liu Lue 83 02
Lu Weihuang 84 02
Liao Hua 85 02
Liang Xing 86 02
Liang Gang 87 02
Liang Xi 88 02
Liang Xu 89 02
Ling Cao 8a 02
Ling Tong 8b 02
Liao Li 8c 02
Lu Kai 8d 02
Lu Ju 8e 02
Lu Qian 8f 02
Lu Kuang 90 02
Lu Xiang 91 02
Lu Dai 92 02
Lu Fan 93 02
Lu Bu 94 02
Lu Meng 95 02
Lu Lingqi 96 02
Lun Zhi 97 02
Leng Bao 98 02
Lou Gui 99 02
Lou Xuan 9a 02
Lu Su 9b 02
Lu Shu 9c 02
Lu Zhi 9d 02
[[[ --- Historical --- ]]]
Emperor Ling bc 02
Emperor Shao bd 02
Emperor Xian be 02
Yu Ji bf 02
Hua Tuo c0 02
Guan Lu c1 02
Xu Shao c2 02
Zuo Ci c3 02
Sima Hui c4 02
Mi Heng c5 02
Huang Chengyan c6 02
Qiao Xuan c7 02
North Star c8 02
South Star c9 02
Thief ca 02
Civil Official cb 02
Soldier cc 02
Male cd 02
Female ce 02
Old Man cf 02
Child d0 02
Wuwan Chief d1 02
Wuwan Officer d2 02
Qiang Chief d3 02
Qiang Officer d4 02
Shanyue Chief d5 02
Shanyue Officer d6 02
Nanman Chief d7 02
Nanman Officer d8 02
Zhang Rang d9 02
Jian Shuo da 02
Baby db 02
Messenger dc 02
Nobleman dd 02
Doctor de 02
Aeromancer df 02
Empress e0 02
Old Man e1 02
Old Woman e2 02
Wizard e3 02
Miscreant e4 02
Eunuch e5 02
Envoy e6 02
Officer e7 02
Guard e8 02
Bandit e9 02
Turban Rebel ea 02
Warrior eb 02
Farmer ec 02
Merchant ed 02
Workman ee 02
Youth ef 02
Youth Woman f0 02
Boy f1 02
Girl f2 02
Rich Man f3 02
Craftsman f4 02
Burglar f5 02
Traveler f6 02
Barmaid f7 02
Waitress f8 02
Fisherman f9 02
Scholar fa 02
[[[ --- EVENTS --- ]]]
User avatar
Zetta
Initiate
 
Posts: 79
Joined: Fri Feb 20, 2015 11:22 am

Re: Officer number quick reference???

Unread postby Won Ton » Mon Apr 20, 2015 10:42 pm

Thank you so much! Im learning hex now. Was using the editor before! So far so good, I actually manually went through every single officer took me about 5 hours.. Lol. My factions, officers, units, supplies have all been placed. Now I'm doing test plays to determine differences between the forces ambition and the rulars strategic tendency so I can make each faction aggressive but in different ways(Playing offensive or defensive) and I'm also experimenting with the district settings. Changed all factions to region capture, full arms. Which is Sun Jians default. So far all my factions do good except for liu biao and liu yan, it seems no matter what changes I make to them they are just hardcoded to be terrible and not use their gold to draft troops etc.. Its frustrating. He Jin force is also broken he drafts aggressively up until around 60k then never properly drafts again and let's 90k gold just sit in luo yang with 18 officers not using it. There is some other factor to the a.I that I believe can't be modified.. So far I spent around 50 hours on this and its turned out great other then the typical (Come kill me for free) factions
Won Ton
Tyro
 
Posts: 12
Joined: Sat Apr 18, 2015 1:51 am

Re: Officer number quick reference???

Unread postby freshmelon » Wed Apr 22, 2015 9:14 am

Thanks for this info, helped me a lot :)
freshmelon
Tyro
 
Posts: 3
Joined: Sat Apr 18, 2015 8:14 am

Re: Officer number quick reference???

Unread postby Won Ton » Wed Apr 22, 2015 10:37 pm

OK so I just spent about 15 hours straight trying to learn how to use hex. Like I previously mentioned I had been mostly using the "Gift" Editor but, some things can't be done. For example I experimented for days with different ruler aspirations etc as well as the forces ambition but, for rulers like liu biao and liu yan it didn't seem to do anything. Does it have anything to do with the districts hex? I found the location of the force codes in the hex editor and copied the 68 characters into notepad so I can make a custom ones and then insert them into the faction slot that doesn't seem difficult but when I found the district section I couldn't make sense of it at all. Is there a more in depth guide then zettas??

The editor wouldn't let me create new faction so I instead replaced some like ding yuan is now yuan shao and Kong rong is meng huo, this was before I learned how to change factions in hex and unfortunately I already assigned all the territories and officers to the replaced factions so I'm keeping them this way for now.

The editor pretty much let me do everything except edit the scenario date/time/description which I now know how to do in hex and it wouldn't let me assign districts properly. If I hadn't already put so much time into editing all the officers and cities etc I'd just start it all over using hex exclusively but that would he like 30 hours of work down the drain. Ugh.
Won Ton
Tyro
 
Posts: 12
Joined: Sat Apr 18, 2015 1:51 am

Re: Officer number quick reference???

Unread postby Zetta » Thu Apr 23, 2015 6:47 am

Won Ton wrote:OK so I just spent about 15 hours straight trying to learn how to use hex. Like I previously mentioned I had been mostly using the "Gift" Editor but, some things can't be done. For example I experimented for days with different ruler aspirations etc as well as the forces ambition but, for rulers like liu biao and liu yan it didn't seem to do anything. Does it have anything to do with the districts hex? I found the location of the force codes in the hex editor and copied the 68 characters into notepad so I can make a custom ones and then insert them into the faction slot that doesn't seem difficult but when I found the district section I couldn't make sense of it at all. Is there a more in depth guide then zettas??


I saw a discussion about this on these forums. There's some information thatcan be found here and doesn't appear in the guide. Lord_Cao_Cao explained all of the forces behaviors, and it seems to be under the influence of three parameters:
- The ruler aspiration can change the force behavior (see Strategic Tendency viewtopic.php?f=38&t=22598#p573559 )
- The force code changes its behavior (see Force Goal/Target viewtopic.php?f=38&t=22598#p573580 )
- The district code is taking part as well (see District target viewtopic.php?f=38&t=22598&start=10#p573583 )
User avatar
Zetta
Initiate
 
Posts: 79
Joined: Fri Feb 20, 2015 11:22 am

Re: Officer number quick reference???

Unread postby Won Ton » Thu Apr 23, 2015 10:31 am

Your a huge help, thanks!
Won Ton
Tyro
 
Posts: 12
Joined: Sat Apr 18, 2015 1:51 am

Re: Officer number quick reference???

Unread postby Won Ton » Thu Apr 23, 2015 10:32 am

Your a huge help, thanks!
Won Ton
Tyro
 
Posts: 12
Joined: Sat Apr 18, 2015 1:51 am

Re: Officer number quick reference???

Unread postby shine789 » Sun May 17, 2015 3:45 pm

Wow, great! Thank you so much!
shine789
Tyro
 
Posts: 3
Joined: Thu May 14, 2015 8:42 am

Re: Officer number quick reference???

Unread postby king990 » Mon Jun 01, 2015 3:04 pm

Thanks a lot.
king990
Tyro
 
Posts: 3
Joined: Thu May 14, 2015 8:53 am

Next

Return to Three Kingdoms Game Editing & Mods

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Copyright © 2002–2008 Kongming’s Archives. All Rights Reserved